Vận tải đường bộ và đường sắt

Với chuyên môn về vận tải đường bộ và đường sắt, chúng tôi có thể mang lại các giải pháp vận tại tối ưu, hợp lý và chu đáo bao gồm:

  • Vận chuyển hàng nặng và kích thước không tiêu chuẩn.
  • Giao hàng đến tận nơi người mua, người nhập  khẩu sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan.
  • Giao hàng đến tận nhà khách hàng cá nhân sau khi hàng hóa đã thông quan.
  • Vận chuyển container đến điểm đến khách hàng yêu cầu.
  • Nhận hàng từ kho người xuất khẩu và giao đến cảng được yêu cầu.