Dịch vụ giao nhận

HPT cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa nói riêng và các giải pháp hoàn chỉnh về logistics nói chung bao gồm lên ngân sách, kế hoạch và giám sát việc giao hàng.


Chúng tôi không chỉ mang đến giá cả cạnh tranh nhất mà còn mang lại giải pháp hợp lý nhất đến cho khách hàng thông qua mạng hợp tác rộng rãi với nhiều đối tác uy tín trong các lĩnh vực khác nhau.